ข่าวสารบริษัท 4

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ  โครงการ “ปธพ.9 ส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19” ปี 2564 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ”มาม่า” เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร