ข่าวสารบริษัท 3

ในงานมหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ BIDC 2020 
คุณธนพัฒน์ โรจนไพบูลย์ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล The best corporate character of the year 2020 ในงานมหกรรม ดิจิทัล คอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2020” ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพและผลงานด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล Bangkok International Digital Content Festival ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ลิโด้คอนเน็คท์