เกี่ยวกับเรา

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

         บริษัท อารี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความเป็นรากฐานด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่เน้นเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย  โดยผู้ก่อตั้งมีความรักในการทำอาหารแบบฉบับพื้นบ้าน โดยอิงจากประสบการณ์ที่เติบโตมาด้วยกลิ่น รูป รสชาติ ของอาหารไทยตั้งแต่ยังวัยเด็ก

         ด้วยประธานบริษัทคุณปฏิรัตนะ และคุณจุไรรัตน์ รามจาตุ  ได้ซึมซับความรู้และประสบการณ์ด้านอาหารในครัวเรือนมาแต่เยาว์วัย ทั้งการทำอาหารแบบฉบับพื้นบ้านประเภท แกง ผัด ต้ม ขนมหวาน หลากหลายชนิด จนได้เป็นที่ยอมรับถึงฝีมือการทำอาหาร จนเป็นที่มาของอารีฟู้ดส์ดั่งเช่นทุกวันนี้

แม็คโคร สนับสนุน อาหารแช่แข็งพร้อมทาน ทางรอดธุรกิจ SME ไทย

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตอาหารเพื่อการบริโภคแบบครบวงจร ตามมาตรฐานสากล

นวัตกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร: เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมายทางธุรกิจ:  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
เป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมและสังคม:  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาทุนมนุษย์:
ส่งเสริมศักยภาพบุคคลากรสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงองค์กรได้สะดวกและรวดเร็ว

การสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืน:

 • มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากร
 • มนุษย์สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
 • พัฒนาความยั่งยืนกับพันธมิตร
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • จิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมาย

เป็นโรงงานผลิตอาหารพร้อมทาน เช่น อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง และอาหารแปรรูปหลากหลายชนิด โดยผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งเพื่อการบริโภคให้มีมาตรฐานระดับสากล

BTIMES: ‘อารีฟู้ดส์’ รับจ้างผลิตอาหารเฮาส์แบรนด์ ต่อยอดแบรนด์เดลิเวอรี

CEO VISION

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

“โควิด-19 ทำให้เราพัฒนาความคิดของตัวเองว่าเราจะยึดติดกับอะไรเดิมๆ ไม่ได้ โลกเปลี่ยนไปแบบไหน เราก็ต้องเปลี่ยนตามค่ะ”

OUR FACTORY

โรงงานของเรา

บริษัท อารี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม อารีย์ฟาแลน)
เปิดทำการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547
มีขนาดพื้นที่ผลิต กว่า 11,520 ตารางเมตร

เราเป็นโรงงานผู้ให้บริการผลิต วิจัยและพัฒนาอาหาร รวมถึงสูตรอาหาร สำหรับกลุ่มอาหารหลากหลายประเภททั้งคาวและหวาน ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าในรูปแบบของ OEM (Original Equipment Manufacturer)
มายาวนานกว่า 17 ปี

โดยให้บริการตั้งแต่ผลิตและรักษาอาหารให้ได้คุณภาพตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีการแช่แข็ง ตลอดจนการขนส่งถึงลูกค้า

ตัวอย่างสินค้าที่เรารับผลิต เช่น อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง, ขนมไทย, น้ำพริก, อาหารเจ และน้ำสลัด เป็นต้น

โรงงานของเราตั้งอยู่ที่ 78 หมู่ 2 ตำบล คลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขนาดพื้นที่ผลิตกว่า 11,520 ตร.ม. อาคารผลิต ชั้น 1 = 3,320 ตร.ม.
 1. พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ (ชั้น 1)  3,320 ตร.ม. ได้แก่ พื้นที่รับวัตถุดิบ, พื้นที่วิศวกรรม, ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและบริเวณทางเข้า, ห้องประชุมและพื้นที่สำนักงาน, ห้องสุขา, ห้องพยาบาล, โรงอาหาร, พื้นที่ผลิตน้ำ, น้ำยาทำความสะอาดและห้องเคมี, พื้นที่อเนกประสงค์และทางเดิน
ชั้น 2 = 3,320 ตรม.
 1. พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ (ชั้น2) 1,355 ตร.ม. ได้แก่ ห้องเก็บวัตถุดิบ, ห้องเตรียมวัตถุดิบ, ห้องปรุงอาหาร / อบไอน้ำ, ห้องเก็บอุปกรณ์และทำความสะอาด, ทางเดิน
 1. พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (ชั้น 2)  1,965 ตร.ม. ได้แก่ ห้องบรรจุหีบห่อ, ห้องแช่ลดความเย็น, ห้องเก็บอุปกรณ์และทำความสะอาด, ห้องเก็บบรรจุภัณฑ์, ห้องเก็บสินค้าแช่แข็ง, ห้องเก็บสินค้าสำเร็จรูปและพื้นที่ตรวจจับโลหะ, พื้นที่ขนถ่าย, ทางเดิน

Production Capacity

กำลังการผลิต

โรงงานของเรากำลังการผลิตทั้งหมด 200 MT / เดือน โดยแบ่งออกเป็น
 • Ready To Eat อาหารพร้อมรับประทาน 150 MT
 • Sauce น้ำซอสต่างๆ 10 MT
 • Thai Desserts ขนมหวาน 10 MT
 • Salad Dressing น้ำสลัด 20 MT
 • Other (Seasonal) อาหารเทศกาล 10 MT

FACTORY STANDARD

มาตรฐานของเรา

โรงงานของเราได้รับการรับรอง GHPs และ HACCP CODEX

TIMELINE

กว่าจะมาเป็นอารีฟู้ดส์

โรงงานรับผลิตอาหารที่มีมาตรฐานและได้รับรางวัลการันตีมากมาย

จุดเริ่มต้น

ผลิตสินค้าฝอยทอง สำหรับทำเค้ก ส่งแผนกเบเกอรี่ห้างสรรพสินค้าทั่วไป

พ.ศ. 2547

ผลิตสินค้าตามเทศกาล

ผลิตสินค้าเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลตรุษจีน, เทศกาลสาร์ทจีน, เทศกาลอาหารเจ เช่น เป็ดพะโล้, เป็ดย่าง, ไก่ต้ม, หมูต้ม และ อาหารเจทุกประเภท

พ.ศ. 2549

ผลิตอาหารสำเร็จรูป

 ผลิตสินค้ากลุ่มอาหารสำเร็จรูป แช่แข็ง เช่น กลุ่มแกงเผ็ด, แกงจืด, ผัดเผ็ด ส่งให้กับแผนกครัวร้อน ของห้างสรรพสินค้าทั่วไป เช่น แกงไตปลา, แกงเหลือง, คั่วกลิ้ง เป็นต้น

พ.ศ. 2549

ผลิตสินค้าสำหรับแบรนด์


ผลิตสินค้ากลุ่มน้ำสลัดครีมภายใต้แบรนด์แม่ละเมียด และผลิตแซนด์วิชภายใต้แบรนด์กรีนฟู้ดส์ เช่น แซนด์วิชสเปรด, แซนด์วิชสเปรดแฮม, แซนด์วิชสเปรดทูน่า, แซนด์วิชสเปรดปูอัด เป็นต้น

พ.ศ. 2555

ผลิตสินค้าแช่เย็น

ผลิตสินค้ากลุ่มขนมหวานแช่เย็น และแช่แข็ง เช่น เต้าส่วน, ลูกเดือยเปียกธัญพืช, สาคูเปียกข้าวโพด, กล้วยบวดชี, ฟักทองแกงบวด, ทับทิมกรอบ, บัวลอยเผือก เป็นต้น

พ.ศ. 2560

ผลิตสินค้าแช่แข็ง

 ผลิตสินค้ากลุ่มอาหารจานเดียว แช่แข็งประเภทข้าว และเส้น เช่น ข้าวผัดทะเล, ข้าวกะเพราหมู - ไก่, ข้าวผัดเผ็ดปลา, ข้าวต้มหมู, ข้าวต้มปลา, โจ๊กหมู, สปาเก็ตตี้ขี้เมาหมู, สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า,  ข้าวซอยไก่ ภายใต้แบรนด์อารีย์ และแบรนด์ของลูกค้า เป็นต้น

พ.ศ. 2561

รับรางวัล Best Innovation Award

รางวัล Best Innovation Award ในงาน SUPPLIER CONFERENCE 2018 ที่เทสโก้โลตัส

พ.ศ. 2561

รับรางวัล Pathfinder Award

รางวัล Pathfinder Award ในงาน SUPPLIER CONFERENCE 2019 ที่เทสโก้โลตัส

พ.ศ. 2562

รับรางวัล นักบริหารดีเด่น


รางวัลนักบริหารดีเด่น แห่งปี 2564 จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

พ.ศ. 2564